ความเร็วชัตเตอร์ คืออะไร

หมายถึงช่วงเวลาการเปิดรับแสงของกล้อง โดยใช้กลไกชุดม่านเป็นตัวควบคุม มีหน่วยที่ใช้กำหนดความเร็วเป็นวินาที ม่านชัตเตอร์จะทำหน้าที่เป็นตัวกั้นแสงก่อนส่องผ่านไปยังเซนเซอร์รับภาพ ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดให้ม่านชัตเตอร์เปิดรับแสงด้วยความเร็วที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพ 

ช่วงระยะเวลาเปิดรับแสงนี่เองที่เราเรียกว่า "ความเร็วชัตเตอร์" ในสถานะปกติชุดม่านชัตเตอร์จะปิดอยู่ ต่อเมื่อเรากดปุ่มเพื่อถ่ายภาพม่านชัตเตอร์จึงจะทำการเปิดและปิดตามค่าความเร็วที่ได้กำหนดไว้ ในการควบคุมการเปิด-ปิดจะใช้ชุดม่านแบบกลีบซ้อน 2 ชุดเป็นตัวควบคุม ม่านชุดแรกจะเคลื่อนเพื่อเปิดให้แสงผ่าน โดยมีม่านชุดที่สองเคลื่อนที่ตามแบบคู่ขนาน เพื่อปิดการรับแสง วิธีนี้จะทำให้เซนเซอร์ได้รับแสงในปริมาณเท่ากันทั้งภาพ

และนี่ก็คือความรู้พื้นฐานของความเร็วชัตเตอร์นั่นเอง เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจในการเล่นกล้องมากยิ่งขึ้นนะ ยังไงก็ขอให้สนุกกับการถ่ายภาพ และอย่าลืมมม เอาภาพมาอวดพวกเราบ้างนะ