ในการเรียนรู้พื้นฐานการจัดองค์ประกอบ Fotofile เคยแนะนำวิธีการ ใช้องค์ประกอบภาพแบบกึ่งกลางไปแล้วว่า เป็นขั้นพื้นฐานในการวางจัดตำแหน่งของตัวแบบที่ง่าย

แต่หากตัวแบบหลักของภาพไม่สร้างความน่าสนใจในระดับหนึ่งแล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมาอาจไม่ได้ตามมาตรฐานไม่ว่าจะถ่ายภาพได้ดีเพียงใดก็ตาม หากไม่มีตัวแบบที่เป็นจุดดึงความสนใจในภาพอย่างเจาะจง การจะสื่อสารอารมณ์ของภาพออกไปให้คนดูสัมผัสถึงก็อาจจะยาก และวิธีที่คุณจัดวางองค์ประกอบให้ตัวแบบจะเป็นตัวกำหนดบรรยากาศที่สื่อออกมาผ่านภาพว่าดูอึดอัดหรือผ่อนคลาย ซึ่งตัวแบบนั้นอาจจะเหมาะกับการวางองค์ประกอบแบบอื่น ในวันนี้จึงเป็นการพูดเพิ่มเติมถึงประเภทอื่นๆที่มือใหม่ควรจะศึกษา คือ การจัดองค์ประกอบภาพตามเส้นแนวทแยงมุม องค์ประกอบภาพแบบเส้นโค้งรูปตัวS และกฎสามส่วน


  


                การจัดองค์ประกอบภาพตามเส้นแนวทแยงมุม
ในการจัดองค์ประกอบภาพตามเส้นแนวทแยงมุม ตัวแบบจะถูกจัดวางตามเส้นแนวทแยงมุมเพื่อดึงความสนใจจากสายตาคนดู สำหรับเทคนิคนี้ ตัวแบบจะวางในแนวทแยงมุม


 

                องค์ประกอบภาพแบบเส้นโค้งรูปตัว S

เป็นองค์ประกอบภาพ มักพบในภาพถ่ายทิวทัศน์ คุณสามารถสร้างอารมณ์ภาพให้ดูมีพลัง สร้างความโดดเด่นได้ โดยการจัดให้มีองค์ประกอบรูปตัว S อยู่ในภาพ


  

                กฎสามส่วน

กล้องจะสร้างเส้นแบ่งส่วนที่เท่าๆ กัน 9 ส่วนบนจอ เพื่อให้เราการวางตัวแบบไว้ที่จุดตัดของเส้นแนวตั้งและแนวนอน กฎสามส่วนเป็นหนึ่งในเทคนิคที่มีการใช้งานกันบ่อย


 

เมื่อคุณศึกษาเทคนิกการวางองค์ประกอบทั้ง 4 แบบ และสามารถใช้ได้อย่างคุ้นเคยแล้ว
เชื่อ FOTOFILE สิ ต่อไปคุณจะสามารถใช้การจัดวางองค์ประกอบภาพช่วยในการถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติ