กลยุทธ์ธุรกิจ กับ อ.ธันยวัชร์ พิชิตธุรกิจกับคุณ มนตรี พวงทอง หนึ่งในผู้ก่อตั้งร้าน Foto File